ห้ามการบิดพลิ้วและสำทับมิให้มีการบิดพลิ้ว

คำอธิบาย

อัลลอฮฺทรงใช้ให้ทำตามสัญญา และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม นับว่าการทรยศนั้นคือ การที่คนๆหนึ่งทำสัญญาสิ่งหนึ่งเอาไว้แล้วไม่ทำตาม ถือเป็นลักษณะหนึ่งของมุนาฟิก(คนกลับกลอก) และได้บอกอีกว่าในวันกิยามะฮฺจะมีธงขนาดใหญ่ให้คนทรยศถือ และจะถูกกล่าวขึ้นว่า นี้คือการทรยศคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้เปิดโปงเขาต่อผู้คนทั้งหลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก