การใช้ให้ทำความดี และห้ามทำความชั่ว

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

การใช้ให้ทำความดี และห้ามทำความชั่ว เป็นหน้าที่ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำนุบำรุงศาสนา

ส่งฟีดแบ็ก