การยืนหยัดของผู้ศรัทธาท่ามกลางฟิตนะฮฺความวุ่นวาย

คำอธิบาย

บทความวิเคราะห์และอธิบายผลพวงแห่งการศรัทธาที่ถูกต้องและความเชื่อที่บริสุทธิ์ ที่ทรงอิทธิพลต่อการยืนหยัดของบรรดาผู้ศรัทธาในยามที่เกิดวิกฤต ความวุ่นวาย และการทดสอบต่าง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ศรัทธาได้รับบทเรียนอันทรงคุณค่าจากความศรัทธาที่พวกเขามีอยู่นั่นเอง ผู้เขียนได้กล่าวถึงตัวอย่างบทเรียนแปดประการที่ผู้ศรัทธาได้เรียนรู้จากการศรัทธาที่ว่านี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก