คำอธิบาย

การถึงการเตาหีดต่ออัลลอฮฺตะอาลา ประเภท และความประเสริฐของเตาหีด

ส่งฟีดแบ็ก