อิหฺสาน

คำอธิบาย

กล่าวถึงประเภทของอิห์สานที่ปรากฎในหะดีษ ในภาษาญี่ปุ่น แปลจากหนังสือเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก