ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด

คำอธิบาย

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด จากงานเขียนและฟัตวาของเชคบินบาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก