สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนตาย

คำอธิบาย

กล่าวถึงผลบุญแห่งความดีบางประการที่ผู้ตายยังคงได้รับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว อาทิ ดุอาอ์ที่มุสลิมขอให้แก่เขา ผู้ปกครองหรือญาติถือศีลอดชดใช้แทนผู้ตาย การชดใช้หนี้สินแทนผู้เสียชีวิต คุณงามความดีที่ลูกได้กระทำ ร่องรอยความดีงามและกุศลทานที่ส่งผลต่อเนื่อง เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก