ระยะทางที่ทำให้การละหมาดที่มัสยิดนั้นอยู่ในข่ายของการวาญิบ

คำอธิบาย

ระยะทางที่ทำให้การละหมาดที่มัสยิดนั้นอยู่ในข่ายของการวาญิบ

ส่งฟีดแบ็ก