การเลียนแบบพวกกาฟิร

คำอธิบาย

มุสลิมนั้นควรมีอัตลักษณ์โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ อัลลอฮฺทรงต้องการให้เขานั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆที่เป็นพวกมุชริก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนไม่ให้ไปเลียนแบบพวกมุชริกและได้ห้ามปรามอย่างหนักแน่นที่สุดเพราะการเลียนแบบภายนอกนั้นจะชักนำไปสู่การเลียนแบบภายในได้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

Download
ส่งฟีดแบ็ก