กลับไปละหมาด แท้จริงท่านยังไม่ละหมาด

คำอธิบาย

อธิบายหะดีษ กลับไปละหมาด แท้จริงท่านยังไม่ละหมาด

ส่งฟีดแบ็ก