อิบาดะฮฺฮัจญ์ : สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ (เตาฮีด) อันโดดเด่นที่สุด

คำอธิบาย

ผู้เขียนได้สาธยายถึงอะมัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺ เช่นการทำหัจญ์ ความประเสริฐของการทำอิบาดะฮฺในช่วงสิบวันแรกของเดือน อะมัลในวันอีด การเชือดกุรบานในวันตัชรีก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่แสดงถึงเตาฮีดอันเด่นชัดยิ่ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  อิบาดะฮฺฮัจญ์: สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ(เตาฮีด)อันโดดเด่นที่สุด

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุคลิศ บินยูซุฟ

  ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  2012 - 1433

  ﴿الحج: صورة ظاهرة من مظاهر التوحيد﴾

  « باللغة التايلاندية »

  مخلص بن يوسف

  مراجعة: صافي عثمان

  2012 - 1433

  อิบาดะฮฺฮัจญ์ : สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ(เตาฮีด)อันโดดเด่นที่สุด

  ผู้เขียนได้สาธยายถึงอะมัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺ เช่นการทำหัจญ์ ความประเสริฐของการทำอิบาดะฮฺในช่วงสิบวันแรกของเดือน อะมัลในวันอีด การเชือดกุรบานในวันตัชรีก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพที่แสดงถึงเตาฮีดอันเด่นชัดยิ่ง

  เดือนซุลฮิจญะฮฺเป็นเดือนแห่งฮัจญ์ และเป็นเดือนที่ประชาชาติอิสลามประกอบพิธีฮัจญ์

  อันเป็นรุก่น(หลักปฏิบัติพื้นฐาน)อิสลามข้อที่ห้า ดังนั้น บรรดาผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นอาคันตุกะของอัลลอฮฺในเดือนอันเปี่ยมไปด้วยศิริมงคลนี้ต่างก็รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

  มีสิ่งประเสริฐมากมายที่ถูกจัดเตรียมไว้แก่บรรดาผู้ที่สละทรัพย์สิน เงินทอง เวลา ต้องจากครอบครัว ละทิ้งความสะดวกสบายที่บ้านเกิดเมืองนอน เพื่อตอบสนองหรือน้อมรับคำเชิญชวนของอัลลอฮฺ เดินทางไปยังแผ่นดินอันบริสุทธิ์ เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

  ด้วยเหตุนี้ ฮัจญ์จึงถูกถือว่า เป็นจุดสุดยอดของการเคารพภักดีและสัญลักษณ์แห่งเอกภาพ(เตาฮีด)ที่โดดเด่นและแจ่มชัดที่สุด

  สิ่งประเสริฐที่สุดสำหรับการประกอบอิบาดะฮฺฮัจญ์ ก็คือ บาปทั้งหลายจะถูกลบล้างหมด

  อัลบุคอรีย์และมุสลิม รายงานว่า ท่านศาสทูตมฮัมมัด ศ็อลล็อลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้ ความว่า “ผู้ใดบำเพ็ญฮัจญ์ ณ บ้านแห่งนี้ (บัยตุลลอฮฺ) ในระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์นั้นไม่พูดจาว่าร้ายผู้อื่นหรือหยาบคาย ไม่ลามกอนาจาร ไม่ได้กระทำในสิ่งต้องห้าม บาปจะถูกลบล้างออกไปจากตัวเขาจนบริสุทธิ์ เหมือนวันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาของเขา” (ความหมายจากหะดีษ)

  นอกจากนั้น ยังมีความประเสริฐอื่นๆ ในช่วงที่พำนักอยู่ ณ ดินแดนอันบริสุทธิ์(นครมักกะฮฺและมาดีนะฮฺ) อาทิเช่น การละหมาดที่มัสยิดะหะรอม จะได้รับผลบุญ 100,000 เท่า และ การละหมาดที่มัสยิดอันนะบะวีย์จะได้รับผลบุญ 1,000 เท่า

  สำหรับผู้ที่ยังไม่ถูกเลือกให้เป็นอาคันตุกะของอัลลอฮฺในปีนี้ เขาเองก็ยังไม่เสียโอกาสที่จะได้ลิ้มรสความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะฮฺ

  อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

  «وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ»

  ความหมาย “ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ, และด้วยค่ำคืนทั้งสิบ, และด้วยสิ่งที่เป็นคู่ และที่เป็นคี่" (ซูเราะฮฺ อัล-ฟัจญร :1-3)

  คำอธิบายของอิบนุ อับบาส, อิบนุ อัซซุบัยรฺ, มุญาฮิด และบรรดามุฟัซซีรีน(นักอธิบาย

  อัล-กุรอาน)ทั้งสะลัฟและเคาะลัฟหลายท่าน เห็นว่า สิบคืนที่ระบุไว้ในอายะฮฺนี้ คือ สิบคืนแรกของเดือน
  ซุลฮิจญะฮฺ

  ทัศนะนี้ได้รับการสนับสนุนจากหะดีษซึ่งรายงานโดยบุคอรีย์ จากอิบนุอับบาส ความว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลล็อลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวไว้ ความว่า “อามั้ลศอลิฮฺ (การงานที่ดี) ซึ่งอัลลอฮฺทรงโปรดปรานที่สุด ก็คือ การงานที่ได้กระทำไว้วันต่างๆเหล่านี้(ช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ) ศอฮาบะฮฺถามว่า ยังมีสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปรานยิ่งกว่าการญิฮาด ฟีสะบีลิลลาฮฺ(การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ) อีกหรือ? ท่านนบีตอบว่า ใช่ยังมีสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการญิฮาดฟีสะบีลิลลาฮฺ ยกเว้น สำหรับชายที่ออกไปญิฮาดฟีสะบีลิลลาฮฺ ด้วยชีวิตและทรัพย์สิน แล้วเขาไม่ได้นำทั้งสองสิ่งกลับมาแม้แต่น้อย (คือสละทั้งชีวิตและทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮฺ)"

  ความหมายของ วันคี่ คือวันอารอฟะฮฺ นั่นก็คือ วันที่ 9 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ และวันคู่ ก็คือ วันนะหฺร(วันอีดิลอัฎฮา) ซึ่งก็คือ วันที่ 10 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ นี่คือทัศนะของอิบนุอับบาส อิกริมะฮฺ และอัฎ-เฎาะห์ห๊าก

  โองการอัล-กุรอานและหะดีษที่ยกมาข้างต้นได้ชี้ให้เห็นถึงความสูงส่งหรือความประเสริฐของเดือนนี้ในทัศนะของอัลลอฮฺ โดยเฉพาะในช่วงสิบวันแรกของเดือน ถึงขั้นมีผู้ที่มีความเห็นว่า “อามั้ลของบ่าวซึ่งอัลลอฮฺทรงโปรดปรานที่สุด ก็คือ อามั้ลที่กระทำในวันเหล่านี้

  เราลองพิจารณาดูเถิดว่า มีอามั้ลที่ประเสริฐอันใดบ้างที่เราพึงกระทำในช่วงนี้

  1. การถือศีลอดซุนนะฮฺ โดยเฉพาะในวันอารอฟะฮฺ(วันที่ 9 ซุลฮิจญะฮฺ) เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะลัลลัม กล่าวความว่า “การถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺ บาปของเขาจะได้รับการลบล้างสองปี คือ หนึ่งปีที่ที่ผ่านและหนึ่งปีข้างหน้า, และการถือศีลอดในวันอาชูรออ์( วันที่ 10 มุฮัรรอม ) จะได้รับการลบล้างบาปหนึ่งปีผ่านมา" (ความหมายจากหะดีษ รายงานโดยมุสลิม)

  2. การทำอิบาดะฮฺกุรบาน มีสุนนะฮฺให้ทำกุรบานในวันที่ 10 ,11,12 และ 13 ของเดือน

  ซุลฮิจญะฮฺ การเชือดหรือกุรบานเป็นสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ มีอุลามาอ์บางท่านเห็นว่า เป็นสุนนะฮฺวาญีบะฮฺสำหรับคนที่มีความสามารถ หนึ่งกุรบานต่อหนึ่งครอบครัวก็เพียงพอแล้ว

  หลักฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ทำอิบาดะฮฺกุรบาน ก็คือ

  «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»

  ความว่า “แท้จริง เราได้ประทานเกาซัรแก่เจ้าแล้ว ดังนั้น เจ้าจงละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี” (ซูเราะฮฺ อัล-เกาซัร :1-2)

  «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ»

  ความว่า “พวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมเลย จนกว่าพวกเจ้าจะบริจาค จากสิ่งที่พวกเจ้าชอบ และสิ่งที่พวกเจ้าบริจาคไป แท้จริง อัลลอฮฺทรงรู้ในสิ่งนั้นดี” (ซูเราะฮฺ อาลอิมรอน : 92 )

  ส่วนหลักฐานจากหะดีษ มีดังต่อไปนี้

  “ผู้ใดที่มีความสามารถที่จะซื้อสัตว์สำหรับเชือดหรือกุรบาน) แล้วเขาไม่ได้ทำ(ไม่ได้ทำกุรบาน) ดังนั้น จงอย่าเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉัน” (ความหมายของหะดีษรายงานโดยอะหฺมัด)

  จากอุมมู สะลามะฮฺ เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัม กล่าวว่า “เมื่อเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะฮฺและท่านใดจากหมู่พวกท่านซึ่งประสงค์จะทำกุรบาน เขาจงอย่าตัดผมและเล็บ“ (ความหมายของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ และอัต-ติรมีซีย์)

  "อามั้ลของลูกอาดัมซึ่งอัลลอฮฺทรงโปรดปรานที่สุดสำหรับวันนะหฺร ก็คือ การเชือดสัตว์เลี้ยง แท้จริงบรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น จะฟื้นขึ้นในวันกียามะฮฺพร้อมกับเขา เล็บและขนของมัน แท้จริงเลือดของมันจะถึง ณ อัลลอฮฺก่อนที่มันจะหยดลงถึงพื้นดิน ดังนั้น ท่านจงเชือดกุรบานด้วยความบริสุทธิ์ใจเถิด" (ความหมายของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺและติรมีซีย์)

  มีศอฮาบะฮฺถามว่า อะไรคือความหมายของการทำอิบาดะฮฺกุรบาน?ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัมตอบว่า “นี่คือ ซุนนะฮฺของบิดาพวกเจ้า คือ อิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ศอฮาบะฮฺถามต่อว่า เราจะได้อะไรจากการกระทำดังกล่าว ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมตอบว่า สำหรับขนเล็กๆ แต่ละเส้นก็คือหนึ่งความดี ศอฮาบะฮฺถามว่า ขนเส้นเล็กๆ กระนั้นหรือ? ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะลัลลัมตอบว่า ใช่ สำหรับขนเส้นเล็กๆแต่ละเส้นนั้น ก็คือ หนึ่งความดี” (ความหมายของหะดีษรายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ และอัต-ติรมีซีย์)

  นอกจากนั้น อิสลามยังสนับสนุนให้ประกอบอามั้ลทั่วไป เช่น การละหมาดอีดวันอีดิ้ลอัฎหา การอ่านและศึกษาอัล-กุรอาน การแสวงหาความรู้ การทำดีและกตัญญูต่อบิดามารดา เยี่ยมคนป่วย การเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดี ห้ามปรามมิให้กระทำความชั่ว เป็นต้น

  สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ ขอให้เราทั้งหลายมีความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัม ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺ เมื่อความตั้งใจและความมุ่งมั่นถูกฝังลึกและแนบแน่นอยู่ในหัวอกของเรา เมื่อนั้นใจของเราก็จะถูกเปิด(ได้รับอิลฮาม) และอามั้ลก็จะเกิดผล วัลลอฮฺ อะอฺลัม

  แหล่งอ้างอิง:

  ห้องสมุดอิกเราะอ์

  หมวดหมู่เนื้อหา: