ประเภทของดุอาอ์ ความประเสริฐ การตอบรับและปฏิเสธ

คำอธิบาย

ประเภทของดุอาอ์ ความประเสริฐ การตอบรับและปฏิเสธ เป็นภาษาญี่ปุ่น คัดจากหนังสือเชคตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก