บางส่วนของฟิฏเราะฮฺ

คำอธิบาย

บทความภาษาญี่ปุ่นเรื่อง บางส่วนของฟิฏเราะฮฺ คัดมาจากหนังสือของเชคตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก