ขออัลลอฮฺทรงประทานบะเราะกะฮฺต่อทารกของท่าน และจงชุโกรฺต่อผู้ทรงให้

คำอธิบาย

มารยาทและข้อปฏิบัติต่อทารกแรกเกิดตามแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก