การซิเกรที่ประเสริฐที่สุดคือการกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก