คำอธิบาย

แนวคิดง่ายๆ เพื่อการขวนขวายประโยชน์อันล้ำค่าจากคัมภีร์อัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน ผ่านกระบวนการตะดับบุรที่วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจริยามารยาท ให้เป็นบุคคลิกลักษณะของผู้ศรัทธาตามแบบฉบับอัลกุรอาน
ต้นฉบับเดิมจาก

ส่งฟีดแบ็ก