ดนตรีเป็นที่ต้องห้าม

คำอธิบาย

อธิบายข้อบัญญัติว่าด้วยดนตรีและการใช้เครื่องดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้าม โดยอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมทั้งคำพูดของบรรดาอุละมาอ์ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพิษภัยของดนตรีที่มีผลต่อจิตใจและพฤติกรรม และยังได้พูดถึงหุก่มของอะนาชีด โดยยกอ้างคำพูดของอุละมาอ์ร่วมสมัยในประเด็นเหล่านี้ด้วย

Download
ส่งฟีดแบ็ก