ความเมตตาของท่านนบีต่อชาวมุสลิม

คำอธิบาย

บทความเกริ่นนำว่าด้วยความเมตตาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับชาวมุสลิม ตามที่ปรากฏและยืนยันโดยอัลกุรอาน และตามที่ระบุในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เอง ต้นฉบับเดิมจาก http://www.rasoulallah.net/index.php/ar/articles/article/14559

ส่งฟีดแบ็ก