ความประเสริฐของวันอาชูรอและเดือนมุหัรร็อม

คำอธิบาย

บทความเรื่องความประเสริฐของวันอาชูรอและเดือนมุหัรร็อม ความประเสริฐของการถือศีลอดสุนัตในเดือนมุหัรรอม โดยเฉพาะในวันอาชูรอ

ส่งฟีดแบ็ก