การสอบสวนและการชั่งการงาน

คำอธิบาย

จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ : การสอบสวน การรับสมุดบันทึก การตั้งตราชู สิ่งที่มนุษย์จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ ลักษณะการสอบสวน ลักษณะการชั่ง การงานของผู้ปฏิเสธศรัทธา การได้เห็นการงานที่เคยทำ ผลตอบแทนในโลกนี้และโลกหน้า หุก่มเกี่ยวกับเด็กๆ ในวันกิยามะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก