ไม่เข้าสวนสวรรค์นอกจากมุมิน

คำอธิบาย

ไม่เข้าสวนสวรรค์นอกจากมุมิน

ส่งฟีดแบ็ก