อัช-ชะฟาอะฮฺ (ความช่วยเหลือในวันกิยามะฮฺ)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์ ความหมายของอัช-ชะฟาอะฮฺ ประเภทของอัช-ชะฟาอะฮฺ เงื่อนไขของการชะฟาอะฮฺ การวิงวอนขอให้ได้รับอัชชะฟาอะฮฺจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
ส่งฟีดแบ็ก