โลกแห่งการตอบแทน

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์ อธิบายถึงหลักฐานของการตอบแทนปวงบ่าวในโลกหน้า ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์สำหรับผู้ศรัทธา หรือ ไฟนรกสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล