เมื่อได้ยินเสียงอะซาน

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยข้อปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงอะซาน เช่น การตอบรับอะซาน, เตรียมความพร้อมเพื่อละหมาดที่มัสญิด, อาบน้ำละหมาดที่บ้าน, ไปมัสญิดด้วยใจที่สงบนิ่งและไม่รีบเร่ง, มารยาทเมื่อเข้ามัสญิด, และเข้าแถวแรก พร้อมด้วยหลักฐานประกอบจากหะดีษ

Download
ส่งฟีดแบ็ก