ซะกาตสินค้า

คำอธิบาย

แปลจากหนังสือ "มุคตะศ็อรฺ ฟิกหฺ อิสลามีย์"

ส่งฟีดแบ็ก