คุณค่าของอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฎบะฮฺที่กล่าวถึงคุณค่าของการได้นับถืออิสลาม และความพิเศษต่างๆ ที่เพียบพร้อมในศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง พร้อมแทรกคำแนะนำที่จะทำให้การเป็นมุสลิมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการปฎิบัติในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรัก

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก