บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - สงครามบะนี กุร็อยเซาะฮฺ

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในสงครามบะนี กุร็อยเซาะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล