เสียงเรียกจากพระเจ้า บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 254

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์อิดรีส อุมัร ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นการอธิบายโองการที่ 254 จากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาให้บริจาคทรัพย์สินก่อนที่จะพลาดโอกาสจะกระทำความดีอันยิ่งใหญ่นี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล