อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ พร้อมความหมายภาษาไทย

คำอธิบาย

อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลฟาติหะฮฺ พร้อมความหมายภาษาไทย โดย ซะการียา อะห์มัด เจ๊ะนา อาจารย์วิชาอัลกุรอาน มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อ่านความหมายโดย อบู ซัลมาน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล