ตัฟซีร สูเราะฮฺ อะบะสะ

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อะบะสะ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสิ่งที่อัลกุรอานเชิญชวนมนุษย์ให้รำลึกถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ รวมถึงชีวิตในโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก