เราะมะฎอน เดือนที่รอคอย

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

เราะมะฎอน เดือนที่รอคอย บทนะศีหะฮฺสั้นๆ ที่กล่าวถึงคุณค่าต่างๆ อันมากมายในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการตักตวงและใช้โอกาสอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อทำความดีต่างๆ ด้วยการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺและสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล