คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอรฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย

ส่งฟีดแบ็ก