ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-มาอูน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-อัลมาอูน กล่าวถึงคุณลักษณะด้านชั่วบางประการที่มุสลิมจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงและระวังตัว เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงการไม่ศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทน ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็ตาม อาทิ การเพิกเฉยต่อเด็กกำพร้า การไม่ดูแลคนจน การละเลยละหมาด การตระหนี่ถี่เหนี่ยว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก