ตัฟซีร บทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทนำเกี่ยวกับการหาความรู้ในอิสลาม และบทอธิบายสูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่กล่าวถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อะฮฺลุลกิตาบ(ชาวคัมภีร์) และบรรดามุชริกีนผู้ตั้งภาคี ซึ่งอัลลอฮฺได้แต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นผู้เผยแพร่สารแห่งพระเจ้าแก่พวกเขา ในตอนท้ายของสูเราะฮฺเป็นการสรุปถึงผลกรรมของมนุษย์ทั้งสองฝ่าย คือผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ ในวันแห่งการตอบแทน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล