ชิริกเป็นเพียงการกราบไหว้เจว็ดรูปปั้นเท่านั้นหรือ?

ส่งฟีดแบ็ก