อ่านมะตันอัลวะเราะกอต

คำอธิบาย

เป็นมะตันที่สั้นๆ ผู้เขียนจะพูด 15 บทเกี่ยวกับอุศูลุลฟิกฮฺ : ประเภทของคำพูด คำสั่งให้กระทำ คำสั่งห้าม ความหมายรวม (อาม) ความหมายเฉพาะ (คอศ) ความหมายกำกวม (มุจญ์มัล) ความหมายชี้แจง (มุบัยยัน) ความหมายที่ปรากฎ (ซอฮิร) ความหมายที่ตีความ (มุเอาววัล) การกระทำ สิ่งที่มายกเลิกและสิ่งที่ถูกยกเลิก อิจญ์มาอฺ อัคบาร กิยาส สิ่งต้องห้ามและสิ่งที่อนุมัติ ลำดับของหลักฐาน มุฟตี และหุกมของบรรดามุจญืตะฮิด

ส่งฟีดแบ็ก