เสียงอ่านมะตันอัดดุรเราะฮฺอัลบะฮียะฮฺฟีนุซุมอาญุรูมิยะฮฺ

คำอธิบาย

เสียงอ่านมะตันอัดดุรเราะฮฺอัลบะฮียะฮฺฟีนุซุมอาญุรูมิยะฮฺ มะตันว่าด้วยวิชานาฮู อันเป็นที่รู้จัก

ส่งฟีดแบ็ก