สาเหตุแห่งการรอดพ้นของประชาชาิติ

คำอธิบาย

อธิบายหะดีษคำสั่งเสียของท่านนบี ศ็อลฯ ก่อนท่านเสียชีวิต

ส่งฟีดแบ็ก