คุฏบะฮฺ ความสวยงามของอิสลามว่าด้วยชีวิตครอบครัว

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสวยงามของบทบัญญัติอิสลามที่ปรากฏในกระบวนการจัดการเรื่องครอบครัว อาทิ อิสลามสั่งให้ผู้ปกครองจัดการแต่งงานแก่ลูกๆ และส่งเสริมให้แต่งงาน ให้คัดเลือกคู่ชีวิตที่ดีตามเป้าประสงค์ของอิสลาม ให้รับผิดชอบดูแลครอบครัวทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ การใช้ความอ่อนโยนในการคลุกคลีกับครอบครัว และการที่อัลลอฮฺตอบแทนครอบครัวผู้ศรัทธาด้วยการให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์อีกครั้ง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล