คุฏบะฮฺ ความรักระหว่างผู้ศรัทธา อีกหนึ่งความสวยงามของอิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงอีกหนึ่งความงดงามของศาสนาอิสลามว่าด้วยความรักของมุสลิมที่วางอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เป็นหนึ่งจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ผูกโยงความรู้สึกผูกพันและความเป็นพี่น้อง ซึ่งส่งผลต่อเอกลักษณ์แห่งความสามัคคีระหว่างกันในโลกนี้ และเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้า ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงมารยาทบางประการที่พึงปฏิบัติระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักกันอีกด้วย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล