คำขยายความหนังสือซาดุลมะอาด

คำอธิบาย

คำขยายความหนังสือซาดุลมะอาด ถอดความจากม้วนเทปการบรรยายของเชคบินบาซ

ส่งฟีดแบ็ก