หิญาบเป็นวาญิบ และห้ามการไม่คลุมหิญาบ

คำอธิบาย

หิญาบเป็นวาญิบ และห้ามการไม่คลุมหิญาบ

ส่งฟีดแบ็ก