อธิบาย "อัลอะกีดะฮฺ อัลวาสิฏิยฺยะฮฺ"

คำอธิบาย

หนังสือ"อัลอะกีดะฮฺ อัลวาสิฏิยฺยะฮฺ" ของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมิยะฮฺ -เราะฮิมะฮุลลอฮฺ- ถือเป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมในบรรดาตำราที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับหลักการศรัทธา

ส่งฟีดแบ็ก