ความสำคัญของเวลา

คำอธิบาย

เตือนระวังจากการหลงระเริง ปล่อยเวลาอย่างเปล่าประโยชน์ และการพลัดวันประกันพรุ่ง

ส่งฟีดแบ็ก