• MP3

    ผู้บรรยาย : รสลัน นาปาเลน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอรฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย

  • MP3

    ผู้บรรยาย : รสลัน นาปาเลน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ อาทิ ชื่อต่างๆ ของสูเราะฮฺ ความประเสริฐ และเนื้อหาหลักๆ

ส่งฟีดแบ็ก