• PDF

    บทเรียนจากความตาย อธิบายหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ชีวิตทุกชีวิตมิอาจหลีกเลี่ยงได้พ้น เป็นสิ่งที่เราควรสำนึกและระลึกถึงให้มาก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกลับตัวสู่อัลลอฮฺ ความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ตายย่อมมีวิทยปัญญาบางประการแฝงไว้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

  • PDF

    อันตรายของการนิฟากกลับกลอก หรือการเป็นมุนาฟิก กล่าวถึงปัญหาร้ายแรงประการหนึ่งของประชาชาติมุสลิม เป็นโรคร้ายภายในสังคมที่กัดกร่อนความเข้มแข็งของประชาคมมุสลิม อธิบายประเภทและตัวอย่างต่างๆ ของสภาพมุนาฟิก พร้อมคำแนะนำที่จะทำให้รอดพ้นจากสภาพดังกล่าว จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

ส่งฟีดแบ็ก