• MP3

  ทำบุญได้บาป บทบรรยายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติความดีได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ และให้ระวังจากการกระทำความดีแต่กลับได้บาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรืออยู่นอกบริบทที่อิสลามอนุญาตให้กระทำได้

 • MP3

  ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงสาเหตุอันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มุสลิมต้องเรียนรู้อิสลามอยู่เสมอ เช่น เพื่อทำให้สามารถรู้วิธีการทำอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง ทำให้รู้และจำแนกแยกแยะสิ่งที่ฮาลาลและหะรอมได้ ทำให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตและเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ และรู้จักที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าในชีวิต ด้วยสติและวิทยปัญญาที่ได้รับมาจากการเรียนรู้อิสลาม เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

 • MP3

  นานาปัญหาเราะมะฎอน นำเสนอและชี้แจงคำถามบางประการเกี่ยวกับเราะมะฎอน อาทิ วิธีการดูเดือน ดุอาอ์ต้อนรับเราะมะฎอน ชัยฏอนถูกล่ามแต่ทำไมคนยังทำชั่ว? ละศีลอดหรือจะรับอะซานก่อนดี? การถือศีลอดขณะเดินทาง การฟุ่มเฟือยและประพฤติไร้สาระมีผลต่อการถือศีลอดอย่างไร? จำเป็นต้องเนียตเจตนาถือศีลอดทุกคืนหรือไม่? อิมซากคืออะไรและสามารถทานอาหารขณะอะซานศุบหฺได้หรือไม่?

 • MP3

  บรรยายเกี่ยวกับภารกิจมุสลิม 13 ข้อในเช้าวันอีด อาทิ การจ่ายซะกาตฟิฏรฺ การทำความสะอาดร่างกาย การออกไปละหมาดที่สนาม การเปลี่ยนเส้นทางขากลับ การอวยพร การเยี่ยมเยียน การบริจาคทาน และอื่นๆ จากเว็บมุสลิมออนแอร์

 • MP3

  กล่าวถึงเทศกาลปีใหม่กับการเลียนแบบผู้ไม่ใช่มุสลิม มุสลิมจะปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาว่างของวันหยุดปีใหม่ การมีเวลาว่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรเป็นอันตราย เพราะชัยฏอนจะมาหลอกลวงเมื่อมนุษย์มีเวลาว่าง มุสลิมจึงต้องปกป้องตัวเองจากไฟนรก ด้วยการอยู่ในอิสลามแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ตามอารมณ์ตัวเอง ต้องตั้งใจทำดีตั้งแต่ต้นปี ไม่ใช่เริ่มปีใหม่ด้วยสิ่งที่ไม่ดีเสียแล้ว พร้อมทั้งระบุตัวอย่างของเศาะหาบะฮฺในการวางแผนทำความดี จากเว็บ www.muslimonair.com

 • MP3

  อธิบายเกร็ดเคล็ดลับต่างๆ ที่จะใช้สอนในการให้ลูกๆ และเด็กๆ รู้จักการละหมาด รักที่จะทำการละหมาดโดยไม่รู้สึกลำบากใจ ตามวิถีทางที่อิสลามได้สอนไว้จากแบบอย่างของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการแนะนำของบรรดาอุละมาอ์และนักวิชาการ

 • MP3

  ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงการปฏิบัติความดีบางประการที่มีผลบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถได้ไปหัจญ์ได้ทุ่มเททำอะมัลต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้นับเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ อันเป็นความเมตตาที่กว้างขวางและครอบคลุมเพื่อให้บ่าวได้กระทำความดีอย่างถ้วนหน้า เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

ส่งฟีดแบ็ก