• MP3

    ผู้บรรยาย : สุไลมาน บุญชม ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    บรรยายโดย อ.สุไลมาน บุญชม ในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการญิฮาดและการก่อการร้ายในอิสลาม ซึ่งมักจะเป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยในหมู่ผู้ไม่ใช่มุสลิม ทั้งนี้ผู้บรรยายได้อธิบายแง่มุมต่างๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าว

ส่งฟีดแบ็ก