• PDF

  บาปความผิดที่ยิ่งใหญ่และถือเป็นความชั่วร้ายที่สุดทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ รองลงมาจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ คือการฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์ ทั้งนี้ พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ว่าบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนานั้น คือการพำนักอยู่ในนรกตลอดกาล ความโกรธกริ้วและการสาปแช่งของอัลลอฮฺ ตลอดจนการลงโทษที่เจ็บแสบสาหัส รวมทั้งได้อธิบายสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้มีการฆ่ากันระหว่างมนุษย์ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับอายะฮฺอัลกุรอานในสูเราะฮฺ ฮูด 15-16 ที่กล่าวถึงการทำงานหรืออะมัลต่างๆ ของอาคิเราะฮฺโดยหวังผลแค่ในโลกดุนยาเท่านั้น กล่าวถึงประเภทต่างๆ ของคนเหล่านี้ และอะไรคือทางออกที่สามารถรวมกันได้ระหว่างการทำเพื่ออาคิเราะฮฺโดยไม่ได้เสียดุนยาไปด้วย เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายหะดีษต่างๆ ว่าด้วยการเตือนให้ชดใช้หนี้สิน และภัยจากการไม่ยอมใช้หนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องรับโทษในสุสานและถูกกักกันไม่ให้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะฮฺ รวมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องมีความตื่นตัวและรีบเร่งทำความดี เพราะชีวิตของคนเราช่างสั้นนัก และความตายนั้นก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าความตายจะมาเยือนเขาเมื่อใด บทความนี้ยกตัวอย่างเรื่องราวจากอดีต หลักฐานสนับสนุนจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ รวมถึงระบุตัวอย่างผลดีต่างๆ ในการเร่งทำความดีก่อนจะหมดโอกาส

 • PDF

  หนึ่งในเจตนารมณ์ของการไม่ทำตัวเลียนแบบผู้ปฏิเสธศรัทธาคือ การทำให้พวกเขารู้สึกถึงความแตกต่าง และให้พวกเขารู้ว่ามันเป็นความผิด และเหตุที่ชาวมุสลิมไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับพวกเขา ก็เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นมันไม่ถูกต้อง และเป็นการตั้งภาคี แต่หากเราไปเข้าร่วม ไปอวยพรยินดีกับพวกเขา ก็เหมือนกับเรากำลังบอกพวกเขาว่า “พวกท่านไม่ผิดอะไรเลยพวกเราเองก็มีความยินดีกับพวกท่าน” การกระทำเช่นนี้จึงเป็นการทำลายอัตลักษณ์ของอิสลามอย่างชัดเจน เป็นการยอมรับสิ่งมดเท็จที่พวกเขาปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ทรงพอพระทัย

 • PDF

  ลักษณะที่น่ารังเกียจประการหนึ่ง ซึ่งอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ได้ห้ามไว้ก็คือ การลำพองตนและหลงระเริงกับชีวิตในดุนยา บทความนี้อธิบายประเภทต่างๆ ของความลำพอง อาทิ การลำพองของผู้ปฏิเสธศรัทธา การลำพองของผู้ศรัทธาที่ฝ่าฝืน การลำพองของผู้ที่ทำชั่วมากกว่าความดี รวมทั้งอธิบายสรุปประเภทของคนเกี่ยวกับความลำพอง คือ คนที่ลำพองตนกับชีวิตในดุนยาจนกระทั่งเสียชีวิต และคนที่ลำพองตนกับการทำความดีของตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอิคลาศและบริสุทธิ์ใจ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุรอรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงพฤติกรรมการหันหลังให้กับศาสนาในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับอธิบายข้อเสียร้ายแรงที่เป็นผลจากการหันหลังให้กับศาสนา พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 • PDF

  การเกรงกลัวอัลลอฮฺนั้นถือเป็นระดับขั้นหนึ่งของความศรัทธา ที่มีความสำคัญและมีความประเสริฐมากที่สุด และเป็นการงานที่จำเป็นต้องมีความอิคลาศบริสุทธิ์ใจเป็นเงื่อนไขสำคัญ บทความนี้ได้อธิบายประเภทต่างๆ ของความกลัว อาทิ ความกลัวตามธรรมชาติ ความกลัวที่ต้องห้าม ความกลัวที่วาญิบ นั่นคือความกลัวต่ออัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความเตือนใจเกี่ยวกับความสำคัญของการศรัทธาและการยืนหยัดอยู่บนความดีจนกระทั่งหมดลมหายใจ ซึ่งจะเป็นสาเหตุแห่งการได้รับสวรรค์ และได้รับการแจ้งข่าวดีจากอัลลอฮฺโดยบรรดามะลาอิกะฮฺ ซึ่งทั้งปวงนั้นเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ล้นพ้นของอัลลอฮฺสำหรับผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความสะกิดใจเกี่ยวกับความสุขสบายและความสำราญในสวนสวรรค์ ซึ่งอัลลอฮฺทรงเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยำเกรงต่อพระองค์ สวรรค์คือจุดปลายทางที่มนุษย์ต่างใฝ่หา เต็มไปด้วยความสุขและไม่มีความเหนื่อยยากใดๆ อีกต่อไป จึงควรมุ่งมั่นแสวงหาหนทางสู่สวรรค์อย่างจริงจัง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  วิเคราะห์ข้อคิดจากอายะฮฺดังกล่าว เช่น การยืนยันถึงความสุขสบายในโลกหลังความตาย การส่งเสริมสนับสนุนญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ สถานะอันยิ่งใหญ่ของญิฮาด การปลอบใจญาติผู้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ และยืนยันว่าผลบุญดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีเจตนาถูกต้องในการญิฮาดเพื่อเชิดชูสารแห่งอัลลอฮฺเท่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  บทความที่กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการในการทำวุฎูอ์ หรือการอาบน้ำละหมาด อาทิ การไม่ศึกษาวิธีการทำอาบน้ำละหมาดให้ดี การละทิ้งอวัยวะบางส่วนโดยไม่ล้างให้ทั่ว การใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เป็นต้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  ข้อผิดพลาดในการละหมาด (2) กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการเพิ่มเติมในการละหมาด เช่นการสวมเสื้อผ้ารัดรูป เสื้อผ้าบาง การใส่ชุดที่ไม่เหมาะสม เสื้อผ้าเลยตาตุ่ม การละหมาดสุนัตที่มัสยิดเป็นประจำโดยไม่เคยละหมาดสุนัตที่บ้านบ้าง การเปิดโทรศัพท์ขณะละหมาด การใส่เสื้อผ้าที่รูปสัตว์ขณะละหมาด เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงทัศนะเกี่ยวกับการทำรูปภาพประเภทต่างๆ ลักษณะการใช้รูปภาพที่ต้องห้าม และที่อนุญาตเท่าที่จำเป็น รวมถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  รวมหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่กล่าวถึงความประเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ และพูดถึงการปฏิบัติความดีต่างๆ ที่มุสลิมควรให้ความสำคัญและมุ่งมั่นประกอบความดีในช่วงเวลานี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  ความสุขความสำราญของชาวสวรรค์นั้นจะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้าของพวกเขา และได้รับความพอพระทัยจากพระองค์ บทความนี้กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับความพอพระทัยของอัลลอฮฺในสวรรค์ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  กล่าวถึงภาวะแห่งความรู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ซึ่งนำไปสู่การหลงลืมและกระทำสิ่งที่ผิดโดยไม่แยแส รวมทั้งอธิบายภาวะความสิ้นหวังจากเมตตาของอัลลอฮฺ โดยอธิบายผ่านหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอาน หะดีษ และคำพูดของบรรดาอุละมาอ์ ซึ่งสองภาวะนี้ถือว่าอันตรายทั้งสิ้น บ่าวจึงจำเป็นจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างความกลัวและความหวังที่มีต่ออัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  เป็นโอวาทบางประการสำหรับสตรีมุสลิม ซึ่งในอิสลามถือว่าสตรีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกับบุรุษ จึงจำเป็นที่นางจะต้องเรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงและธรรมชาติของผู้หญิงที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเพศ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้สั่งให้รีบจัดการศพ “พวกท่านจงรีบเร่งจัดการและนำศพไปฝังเถิด เพราะถ้าผู้ตายเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี เขาจะได้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี แต่ถ้ามิได้เป็นเช่นนั้น พวกท่านก็จะได้วางความชั่วร้ายลงจากบ่าของพวกท่านเสียที” เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  อธิบายถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของการทำบาปในสังคมมนุษย์ อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดการลงโทษในรูปแบบต่างๆ จากอัลลอฮฺ จำเป็นที่ต้องระวังและหาทางรอดด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่อัลกุรอานและท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ตักเตือนไว้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

หน้า : 3 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก