• PDF

    อธิบายความสำคัญของความรู้ ซึ่งมีสถานะที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ในคำสอนอิสลาม เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้สนับสนุนส่งเสริมให้มุสลิมทุ่มเทเพื่อเรียนรู้ การแสวงหาความรู้เป็นอิบาดะฮฺที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นสาเหตุที่จะทำให้เข้าสวรรค์ เป็นสื่อที่จะทำให้เข้าใจศาสนา รู้จักอัลลอฮฺ และบทบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

  • PDF

    ในความเป็นจริงแล้วการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ นั้นถือเป็นศิลปะและความสามารถพิเศษซึ่งคนส่วนน้อยเท่านั้นจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถูกเขียนขึ้นหลายสิบเล่มทั้งแบบยืดยาวเต็มไปด้วยรายละเอียดและแบบย่อ ซึ่งเราเห็นว่าการนำบทสรุปจากบางส่วนของหนังสือเหล่านั้นมานำเสนอด้วยการเรียบเรียงใหม่เป็นข้อๆ และใช้ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความเพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองและคุณครูทั้งหลายจะได้นำมันไปใช้ในการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ ของพวกเขา ด้วยวิธีการอบรมที่ถูกต้อง

ส่งฟีดแบ็ก